วิธีการซื้อ- ขั้นตอนการซื้ออสังหาริมทรัพย์นี้

ราคาขาย: 15,000,000 บาท

แม้เราจะรับพิจารณาข้อเสนอของผู้ซื้อทุกรายก็ตาม แต่ก็ควรจะยึดมั่นราคาขายที่ 15,000,000 บาท ราคานี้ัสำหรับผู้ซื้อเงินสด ถ้าคุณจำเป็นต้องขอเงินกู้ธนาคารเพื่อซื้อที่ดิน คุณไม่ใช่ผู้ซื้อเงินสด คุณไม่ใช่ผู้ซื้อเงินสดถ้าคุณตั้งใจที่จะซื้อในนามบริษัท นั่นหมายความว่าบริษัทเป็นผู้ซื้อ ทั้งสองกรณีนี้ (กู้เงินธนาคารหรือผู้ซื้อในนามบริษัท) เป็นที่ค่อนข้างแน่นอนว่าสำนักงานที่ดินอาจใช้เกณฑ์ราคาประเมินที่สูงขึ้นจึงส่งผลให้ภาษีการโอนและค่าธรรมเนียมการโอนอื่นๆ สูงขึ้น

ขั้นตอนและวิธีซื้อที่ดินผืนนี้

เอกสารสิทธิ์: เอกสารสิทธิ์สำหรับสินทรัพย์นี้จะอยู่ในรูปของโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในระดับสูงสุดและดีที่สุดในประเทศไทย ที่ผู้ถือครองมีกรรมสิทธิ์เต็ม สามารถซื้อขายถ่ายโอนได้เป็นปกติผ่านการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย: คุณอัจฉราภรณ์ อุดมศรี คือผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามชื่อที่ปรากฏบนโฉนด ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อจะต้องพิสูจน์ตัวตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินก่อนที่จะทำการอนุมัติการโอนกรรมสิทธิ์

(1) ติดต่อคุณทองคำ (Tomkum) ผู้ดูแลของเราผู้ซึ่งจะเปิดให้คุณเข้าชมที่ดิน โทร 095-298-7029

(2) ติดต่อเจ้าของผ่านทาง Line ID ncluk สำหรับข้อสงสัยใด ๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อผ่านทางอีเมลที่  wpdrake@hotmail.com  [เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้]

(3) เมื่อคุณพร้อมที่จะซื้อ เราจะจัดเตรียมสัญญาซื้อขายเพื่อให้คุณลงนาม ชื่อของผู้ซื้อจะต้องตรงกับที่ปรากฎบนบัตรประจำตัวประชาชนตามที่แนบกับสัญญาซื้อขาย ตัวสัญญาอาจนำส่งให้ด้วยตนเอง ทางอีเมลหรือผ่านลอจิสติกส์จัดส่งด่วน

(4) เมื่อสัญญาได้รับการลงนามแล้ว ผู้ซื้อจะต้องจ่่ายเงินมัดจำ 10% โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขาย เงินมัดจำจะไม่มีการคืน ดังนั้นจะต้องมั่นใจว่าคุณต้องการซื้อที่ดินจริงๆ

เนื่องจากผู้ขายอาศัยอยู่ในอเมริกา จึงไม่อาจให้ทำการชำระเงินเต็มจำนวนที่สำนักงานที่ดินได้ และผู้ขายจำเป็นต้องนำเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการโอน

(5) ผู้ขายจะให้ทนายความดำเนินการเรื่องนี้และจะให้คำแนะนำเพิ่มเติม ผู้ซื้อก็อาจใช้ทนายความได้เช่นกัน

(6) ค่าธรรมเนียมในการโอน: ที่สำนักงานที่ดินมีค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการโอนหลากหลายประเภท โดยปกติแล้วจะขึ้นอยู่กับราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่ได้มีเฉพาะค่าธรรมเนียมการโอน 2% เท่านั้น แต่ยังมีอากรแสตมป์ 0.5% รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะเป็น 2.5% ของราคาขาย (ซึ่งหมายถึง 2.5% คูณราคาประเมินของที่ดินซึ่งอาจต่ำกว่าราคาขายจริงก็ได้) แม้ว่าเรื่องนี้จะขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงกันก็ตาม แต่ก็เป็นธรรมเนียมของประเทศไทยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะแบ่งกันรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนคนละครึ่ง อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ก็ต้องยึดถือตามธรรมเนียมปฏิบัตินี้

*********