เกี่ยวกับ ฟรี 5 ไร่ และสิทธิของทาง

เกี่ยวกับ ฟรี 5 ไร่
และสิทธิของทาง

เลย 20 ไร่บ้านพร้อมที่ดิน 15,000,000 บาท. บ้านใหม่ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ. ขายบ้านและที่ดินในจังหวัดเลย

มี 15 ไร่
แถมเนื้อที่ 5 ไร่
เข้าร่วมโดยทางขวาของทาง

ทั้งสองผืนมีโฉนด

ที่ดินแปลง 5 ไร่เป็นที่ดินแปลงสี่เหลี่ยมที่สวยงามซึ่งได้จัดสรรให้เหมาะกับการใช้สอยเพื่อประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยล้อมรอบด้วยพื้นที่ป่าของรัฐสามด้าน

ที่ดินแปลง 5 ไร่นี้ติดกับที่ดินแปลงหลักโดยเชื่อมต่อด้วยสิทธิ์ผ่านทางช่วงสั้น ๆ ที่ผูกพันธ์ด้วยสัญญาจากเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกัน คำว่า สิทธิ์ผ่านทาง หรือเรียกอีกนัยหนึ่งคือ “สิทธิเหนือภารยทรัพย์”  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย จะต้องไม่มีที่ดินตาบอด เมื่อที่ดินแปลงใดถูกที่ดินปิดล้อมทำให้ที่ดินแปลงนั้นไม่มีทางออกสู่สาธารณะได้ กฎหมายจึงให้สิทธิ์แก่เจ้าของที่ดินแปลงนั้น สามารถเดินผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ ไปสู่ทางสาธารณะ โดยทางเดินผ่านดังกล่าว

ในกรณีของเรานั้น เจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกันได้ลงนามในข้อตกลงสิทธิ์ผ่านทางโดยระบุตำแหน่งของสิทธิเหนือภารยทรัพย์ตรงมุมที่ดินของเธอโดยไม่จำเป็นต้องสร้างถนนส่วนตัวตลอดแนวที่ดินของเธอเพื่อออกสู่ถนนสาธารณะ 

สามารถดาวน์โหลดข้อตกลงสิทธิ์ผ่านทางได้ข้างล่างนี้ และได้ทำเส้นแบ่งเขตด้วยหลักคอนกรีต 6 ฟุตที่วางไว้เมื่อ 15 ปีก่อน สิทธิ์ผ่านทางนี้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอด 15 ปีที่ผ่านมาโดยเจ้าของปัจจุบันและเจ้าของคนก่อน ปัจจุบันนี้มีน้ำบาดาลและสายไฟฟ้าพาดผ่านและนำน้ำที่ไหลผ่านไปใช้ในบ่อน้ำลึกแห่งที่สองที่ตั้งอยู่บนที่ดินแปลง 5 ไร่นี้

ไม่มีส่วนลดใด ๆ สำหรับผู้ซื้อรายใดก็ตามที่ติดปัญหาการซื้อที่ดินแปลง 5 ไร่นี้อันเนื่องจากสิทธิ์ผ่านทาง ถ้าหากคุณไม่สบายใจกับสิทธิ์ผ่านทางสู่ที่ดินแปลง 5 ไร่ซึ่งเรามอบให้ฟรีโดยไม่คิดมูลค่า คุณก็ควรมองหาที่ดินแปลงอื่นตามที่คุณต้องการ ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะรับที่ดินแปลง 5 ไร่นี้ ทางผู้ขายก็จะเก็บที่ดินแปลงนี้ไว้ แต่จะไม่มีส่วนลดใด ๆ ทั้งสิ้น

*******

สิทธิ์ผ่านทางในที่ดินตาบอดตามกฎหมายไทย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์: ที่ดินตาบอด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1349 หมายถึง ที่ดินแปลงหนึ่งที่มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกส่าทางสาธารณะได้โดยอาจต้องผ่านที่ดินรอบข้างเพื่อเข้าถึงถนนสาธารณะ

“ที่ดินตาบอด” หมายถึงที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ถนนสาธารณะโดยตรง แต่ต้องข้ามบึงหรือที่ชัน ซึ่งทำให้เจ้าของที่ดินนั้นเดือดร้อนเกินสมควร  ด้วยเหตุนี้กฎหมายจึงให้สิทธิ์แก่เจ้าของที่ดินแปลงนั้น สามารถเดินผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ ไปสู่ทางสาธารณะได้ โดยทางเดินผ่านดังกล่าว กฎหมายเรียกว่า “ทางจำเป็น” และไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนกับหน่วยราชการใดเพื่อให้มีผลบังคับใช้

ถ้าจำเป็น เจ้าของที่ดินตาบอดอาจสร้างถนนผ่านภารยทรัพย์ (ที่ดินจำยอม) ก็ได้

นี่คือสิทธิของข้อตกลงนี่คือสิทธิของข้อตกลง

โฉนด [Chanote]:  Chanote for Rear 5 Rai Parcel

*******